Updated/ frissítve : 3rd March 2005/2005 március 3.

  OPERABLE M61-s at the moment of the updating / MÛKÖDÕKÉPES M61-esek a frissítés idõpontjában:

  001 , 006 , 010* , 017 , 019 , 020 .
  *=érvényes vizsga nélkül / without license

   
   

  This is a Hungarian -English page.

  Ez egy magyar- angol oldal. 
   
  M61 001

  Nr. 2546

  Operable. Got both bogies of the 019 in March 2000. Was moved to Budapest on 9th March 2000. Good chassis, repainted to the old livery in Summer 2000. Belongs to the MÁV-Nostalgia roundhose, works only on special trains - almost every week.

  Mûködõképes. A ledöntött 019 alól kapott forgóvázakat és TC-ket 2000. márciusában Tapolcán. 2000. március 9-én végleg felkerült Pestre. Szép külsõ, eredeti csíkos festés 2000. nyarától. A MÁV-nosztalgia fûtõház tagja. Szinte csak különmeneteken látható, viszonylag gyakran.

  M61 002

  Nr. 2547

  Whitdrawn on 7th November 2001. Owned by NOHAB-GM Foundation since 3rd March 2005. Stored at the old engine shed of Budapest-Keleti station.

  Selejtezve 2001. november 7-én. Az üres mozdonyszekrény 2005. március 3-a óta a NOHAB-GM Alapítvány tulajdona. Tárolás alatt áll Budapest-Keleti pályaudvar egykori fûtõházában.

  M61 003

  Nr. 2548

  Withdrawn on 21st December 1988 in operating conditions. Has had many engine-problems in the last years of service, but the problem was found and solved shortly before the death-sentence. The loco has been operating in normal duty until the last minutes, and the prime mover is still operating nowadays in the 010. Cut up at Dombóvár. 

  Selejtezve 1988. december 21-én mûködõképes állapotban. Selejtezése elõtti években motorgondokkal küzdött, de a hibát késõbb megtalálták és kijavították; ennek ellenére nem menekülhetett meg a kivégzéstõl, pedig a motor olyannyira rendbejött, hogy 1990. óta (egy 1989-es felújítás után) a mai napig Tizeskét szolgálja. Szétvágva Dombóvárott. 

  M61 004

  Nr. 2549

  Crashed on 4th June 1999. One of the noses is exhibited at the side Museum of Transport at Budapest since 16th of May 2001. The other was cut up at Tapolca on 12-13th May 2000. Whitdrawn on 23rd November 1999. 

  Végzetesen megsérült egy balesetben 1999. június 4-én. Selejtezve 1999. november 23-án. A mozdony megmentett orra a Közlekedési Múzeumnál látható 2001. május 16. óta. A forgóváz a 013 alól származik, az egyik tetõelem egykoron a 005-ön volt látható.

  M61 005

  Nr. 2550

  Withdrawn on 24th October 1991 after engine-troubles. Cut up. 

  Selejtezve 1991. október 24-én motorgondok miatt (kartergáz). Szétvágva .

  M61 006

  Nr. 2581

  Whitdrawn from regular service on 21st December 2000. Owned by MÁV-Nosztalgia Kft. Mostly used during track reconstructions.

  Menetrendi üzem vége 2000. december 21-én. A MÁV Nosztalgia Kft. tulajdona. Leginkább pályaépítéseken látható, de elõfordulhat nosztalgia-meneteken is.

  M61 007

  Nr. 2582

  Withdrawn on 15th September 1989 after generator-failure with operable prime mover. Cut up at Pécs 

  Selejtezve 1989. szeptember 15-én generátor-zárlat után üzemképes (szinte elképesztõen fiatal, mindössze 13 esztendõs) dízelmotorral. 016-tal együtt vágták szét, pedig annak a dízelmotorján kívül mással nem volt  gondja. Szétvágva Pécsett.

  M61 008

  Nr. 2583

  "Music".Withdrawn on 15th January 1997 after a smaller accident at Szombathely. Cut up at Sátoraljaújhely 

  "Muzsika". Selejtezve 1997. január 15-én egy kisebb szombathelyi baleset után. Szátvágva Sátoraljaújhelyen . A motorját és a fõdinamóját M61,013 kapta meg, de egy métert sem ment velük.

  M61 009

  Nr. 2584

  The first victim. Withdrawn on 22nd November 1987. Cut up at Pécs 

  Az elsõ áldozat. Kisebb balesetek után selejtezve 1987. november 22-én. Szétvágva Pécsett.

  M61 010

  Nr. 2585

  Whitdrawn from regular service on 21st December 2000. Owned by NoHAB-GM Foundation . Under repairing, stored at the old engine shed of Budapest-Keleti station.

  Menetrendi üzem vége 2000. december 21-én. A NoHAB-GM Alapítvány tulajdona. Folyamatos felújítás alatt Budapest-Keleti pályaudvar egykori fûtõházában.

  M61 011

  Nr. 2586

  "Red Ace". Withdrawn on 24th November 1991 after an engine failure. Cut up at Tapolca.

  "Piros Ász". Selejtezve 1991. november 24-én motorgondokkal (forgattyússzekrény-repedések). Szétvágva Tapolcán.

  M61 012

  Nr. 2587

  Withdrawn on 19th January 1994 in operating conditions. Cut up at Tapolca. 

  Selejtezve 1994. január 19-én mûködõképes állapotban. Szétvágva Tapolcán.

  M61 013

  Nr. 2588

  Withdrawn on 10th February 1999. Was moved to Székesfehérvár on 27th April 1999, and on 28th April to Sátoraljaújhely to being cutted. Cut up at Sátoraljaújhely at the end of March 2000.

  Selejtezve 1999. február 10-én. Fehérvárra húzták április 27-én, majd másnap éjjel Sátoraljaújhelyre a vesztõhelyre. Szétvágva 2000. márciusában.

  M61 014

  Nr. 2589

  Withdrawn on 15th January 1997 in operating conditions. Cut up at Sátoraljaújhely. 

  Selejtezve 1997. január 15-én mûködõképes állapotban. Szétvágva Sátoraljaújhelyen.

  M61 015

  Nr. 2590

  Withdrawn on 19th January 1994 after burning trough an only piston. Cut up at Celldömölk in 1996. 

  Selejtezve 1994. január 19-én egyetlen dugattyútetõ átégése miatt. Szétvágva Celldömölkön 1996-ban.

  M61 016

  Nr. 2591

  Withdrawn on 15th June 1989. Cut up at Pécs. The only M61 who never operated on table 29, because he wasn't already in operational conditions when he was moved from Nagykanizsa to Tapolca.

  Selejtezve 1989. június 15-én. Szétvágva Pécsett. Az egyetlen M61, aki sosem járt a 29-es vonalon, mert már üzemképtelen állapotban került Tapolcára Nagykanizsáról. A selejtezés oka az üzemképtelen dízelmotor volt, hatalmas szégyenfolt a dologban, hogy 007-tel szinte együtt selejtezték, melyben ott lapult - üzemképesen - az összes akkori M61-es közül a legfiatalabbik motor.

  2761 017-9
  (M61 017, A61 017)

  Nr. 2592

  Belongs to the Pft (Track-maintenance Company) since 15th November 1999. New Number (A61 017 between 1st March 2000 and 9th December 2003, 2661 017-9 since 10th December 2003). Operable again after overhaul at Budapest Északi (Northern) repair shop. Got new gearings for 120 km/h and electric train heating equipment for it's speacial measurement car. Appearence possible everywhere Hungary. Repainted to the old livery with a blue stripe on both sides and the arms of Hungary in the place of the red star.

  A mozdony 1999. november 15-tõl immár hivatalosan is a Pályafenntartáshoz tartozik. 2000. március elején levizsgáztatva, átmeneti pályasz (A61,017). Új pályaszám 2003. december 10-tõl (2761 017-9). Friss fõjavítás után 2002. végén munkába állt. Új áttétel, 120 km/órás engedélyezett sebesség. Villamos vonatfûtést kapott a mérõkocsi miatt. A régi séma szerint újrafestve, vékony kék csíkkal a két oldalán, illetve a vörös csillag helyett az új címerrel. Gyakorlatilag bárhol elõfordulhat az országban a mérõkocsijával, ill. pályarehabilitációnál kõvonattal.

  M61 018

  Nr. 2593

  "Panther". Withdrawn on 12th November 1992 because lack of TC-s. Cut up at Tapolca. 

  "Párduc". Selejtezve 1992. november 12-én, miután néhány TC-jét más gépek megkapták. Szétvágva Tapolcán.

  M61 019

  Nr. 2594

  Whitdrawn from regular service on 28th  February 2000 after being stopped to give traction motors for the 001. Operable again since 7th November 2003. Owned by MÁV-Nosztalgia Kft. Mostly used during track reconstructions. Repainted during October 2004.

  Leállítva 2000. február 28-án, a 001 talpraállítása érdekében. Újra üzembe helyezve 2003. november 7-én. A MÁV Nosztalgia Kft. tulajdona. Leginkább pályaépítéseken látható, de elõfordulhat nosztalgia-meneteken is. 2004. októberében újrafényezve.

  M61 020

  Nr. 2595

  Whitdrawn from regular service on 21st December 2000. Belongs to the MÁV-Nostalgia roundhose. Operable again since May 2003.

  Menetrendi üzem vége 2000. december 21-én. A MÁV nosztalgia-fûtõházának tagja. Újra mûködõképes 2003. májusa óta, mentrend szerinti (esztergomi) nosztalgiával felavatva.
   


  TIMETABLE INFORMATIONS / MENETRENDI INFORMÁCIÓK:

  The M61's ended their regular work on 21st December 2000. The last NoHAB-hauled passenger train were 9750/9725/974 the same day - but an "encore" was seen on 20th and 27th September and on 4th October 2002 as well as on 9th and 16th May 2003 as M61,001 piloted a passenger from Budapest to Lajosmizse on table 142 due to having a special train from there.

  Az M61-esek 2000. december 21-én befejezték menetrendi szolgálatukat a MÁV-nál. Az utolsó, NoHAB által húzott menetrendi vonat a 9750/9725/974 volt ezen a napon - bár azóta megértünk egy jó pár ráadást: 2002. szeptember 20-án, 27-én, október 4-én, ill. 2003. május 9-én és 16-án a 001 elõfogatolt egy esti lajosmizsei személyt; különvonatért ment le ily módon. Ez a különmenet minden évben kb. 6-10 alkalommal megy, de a Lajosmizse-Kecskemét vonalszakasz rehabilitációjával már átmehetnek itt a nagygépek is, így az elõfogatolás gyakorlatilag megszûnt.